teksten & foto’s van  FRANK VAN HEUSDEN

Sinds het najaar van 2000 woont Frank van Heusden, geboren Amsterdammer (1940), in het kunstenaarsdorp Bergen. De herbeleving van deze relaxte omgeving van zijn jeugdvakanties, heeft hem ertoe geïnspireerd om vanuit zijn liefde voor taal weer actief met zijn favoriete medium, de schrijftaal, aan de gang te gaan.

Na een beroepsleven waarin o.a. organiseren, theater (cabaret), muziek, onderwijs, journalistiek en politiek allemaal een rol speelden, is hij in ‘zijn dorp van de toekomst’ begonnen als ‘parlementair’ redacteur bij weekblad De Duinstreek.

Daar schreef hij als freelancer ruim vijf jaar voornamelijk over de politieke actualiteit en interviewde hij graag de mens achter de politicus en maakte daar zelf foto’s bij. Hij zag dit journalistieke werk als een soort inburgeringscursus in zijn nieuwe woonplaats. Maar hij beleefde in die functie bovenal ook veel plezier aan het schrijven van columns op persoonlijke titel. Want aan het creatieve proces, zo mogelijk in combinatie met de actualiteit, heeft hij zijn hart verpand. Gewoon verwoorden wat je op straat ziet en er eventueel een eigen draai aan geven door origineel met de taal te spelen. De eerste jaargang van zijn columns, die op de voorpagina van De Duinstreek verschenen onder de titel ‘Dat wou ik effe kwijt’, leidde in 2004 tot uitgave van de bundel ‘Bergense cursiefjes’. Voor deze speciale gelegenheid kreeg elke column alsnog een eigen titel en werd het boekje geïllustreerd met cartoons van Bob Jansen, met wie de auteur aan het begin van zijn loopbaan ook vijf jaargangen samenwerkte bij publicaties van zijn maandelijkse “Cursiefbrief” voor tijdschrift De Amsterdamse School.

De afgelopen jaren heeft Frank met gedichten meegedaan aan de “Week van de Zee”, waartoe zijn poëzie, samen met werk van anderen, werd geëxposeerd op de vloedlijn in Bergen aan Zee, onder de naam “Poëzie in de Branding”. Die ervaring beviel zo goed, dat hij in 2004 besloot om met “tuingedichten” mee te doen aan

de Kunst10daagse. In hem opwellende beelden “vertaalt” Frank in zijn gedichten op eigen wijze, waarbij hij associaties oproept vanuit de poëtische en muzikale ondertoon van bepaalde woorden. Dat verraadt ook zijn verleden als schrijver

van luchtige cabaretliedjes en conférences. In veelal kritische, maar ook impressionistische columns roept hij een sfeer op naar aanleiding van maatschappelijke gebeurtenissen die hem raken, ontroeren en/of die hij op straat of elders onderweg heeft waargenomen. Altijd staat de toon, de manier van zeggen en schrijven (formuleren), daarin centraal, waarbij humor als subtiel wapen een belangrijke, ontwapenende rol speelt om te kunnen relativeren. De gevoelsmatige knipoog doet dan wonderen. Frank schrijft liefst spreektaal die zich makkelijk laat lezen. Zijn “taalbeelden” zijn korte poëtische teksten of spreuken tegen de achtergrond van een door hem zelf gemaakte kleurenfoto.

Voor aankoop van zijn werken, al dan niet gesigneerd, kan in overleg een passende oplossing worden gevonden, afhankelijk van de gewenste uitvoering en het beoogde gebruik binnenshuis, in de tuin of op welke unieke locatie dan ook. Maar ook andere formaten en uitvoeringen dan geëxposeerd worden zijn bespreekbaar, terwijl de oplage altijd beperkt wordt gehouden.

Het schrijven voor speciale opdrachten, zoals liedteksten, unieke interviews of biografieën (inclusief de bijbehorende fotografie) behoort eveneens tot de mogelijkheden. Frank wil u daar --na een persoonlijke kennismaking-- eventueel graag nader over adviseren, o.a. om vervolgens naar wens betaalbaar maatwerk te kunnen leveren. > www.frankvanheusden.nl <

Zijn telefoonnummer: 06 44 810 525. E-mailadres: > fjvanheusden@gmail.com <